Skip to content

Mediassa


Ulkomaalainen omassa kotimaassa. Mielipidekirjoitus, Vaasan vaalipiirin vihreiden Blogi 9.11.2020

Tilaa lounaskutsun saaneelle ruoka kotiin ja varaa kalenterista aikaa olemiselle – kahdeksan parasta vinkkiä hyvään arkeen koronasta huolimatta. (Mukana Vaasa Insider artikkelissa) 28.10.2020

Mer än tre elever delar på en dator i Vasa och lärarna har inga telefoner. Nyhet Svenska Yle Österbotten  29.8.2020

Pojat ja nuoret miehet eivät menesty koulumaailmassa, jäävät töitä vaille ja hakevat naisia harvemmin apua ongelmiinsa, mutta vihreä kaupunginvaltuutettu haluaa muuttaa sen. Artikkeli Ilkka-Pohjalainen 25.7.2020

Lapsiystävällinen kaupunki on vetovoimatekijä. Mielipidekirjoitus Ilkka-Pohjalainen 17.3.2020 

Lähikoulualueita kehitettävä Vaasassa. Mielipidekirjoitus, Pohjalainen 12.11.2019 

Nuoret oppivat yrittäjyyttä yrittämällä. Kolumni, Vaasa insider 8.11.2019

Plats för fler flyktingar finns i Kristinestad.  ”Det finns behov då det finns ett mottagninscentral”. Nyhet, Syd-Österbottens tidning 13.9.2019 

Över 800 personer kräver bättre veterinärjour i Vasaregionen:”För månha djur och för stort område för bara en veterinär”. Nyhet, Yle Österbotten 11.9.2019 

Eläinlääkäripäivystyksen resurssien vajeesta. Mielipidekirjoitus, Pohjalainen 6.8.2019 

Yksi päivystäjä ei riitä neljän kunnan alueelle. Artikkeli, Pohjalainen 21.5.2019

Ennakkoluulottomasti kohti moninaista työyhteisöä, Blogiteksti ELY-keskus, 

Många politiker ifrågasätter beslutet att engelskan ska gå före svenskan. Artikel, Vasabladet 8.4.2019

Dags att trygga djurskyddet i Vasatrakten Insändare, Vasabladet 9.1.2019

Kulkureille tarvitaan uusi koti Mielipidekirjoitus, Pohjalainen 8.1.2019

Ehrström & Cucinotta & Ede: ”Kansainväliset osaajat alueemme elinkeinoelämän voimavarana”, artikkeli, Vaasa Insider 3.12.2018

Aluekoordinaattori tukee kotouttamistoimijoiden työtä. Kotouttaminen.fi 9.11.2018

Second-hand-kauppakeskuksen ja kiertotalousklusterin puolesta. Mielipidekirjoitus, Pohjalainen 4.9.2018

Ajatuksia rantaviivoista. Mielipidekirjoitus, Pohjalainen 8.8.2018

Maahanmuuttajamiesten osallistamisella tuetaan naisten ja perheiden kotoutumista ja hyvinvointia. Artikkeli, Linkedin. 27.6.2018

Resurser till djurens akutvård måste tryggas regionalt. Insändare, Vasabladet 21.6.2018

Päivystävän eläinlääkintähuollon resurssit on turvattava alueellisesti. Mielipidekirjoitus, Pohjalainen 13.6.2018

Vi måste beakta servicebehovet för pojkar och män. Insändare, Vasabladet 9.6.2018

Poikien ja miesten nykytila ja tulevaisuus. Mielipidekirjoitus, Pohjalainen 12.5.2018

Vill Vasa bli en internationell stad? Insändare, Vasabladet 20.2.2018

Halutaanko Vaasassa kansainvälistyä? Mielipidekirjoitus, Pohjalainen 17.2.2018

Kahdesta kielestä kaksikieliseen Vaasaan. Mielipidekirjoitus, Pohjalainen 12.12.2017

Satsa på barns och ungas hälsa. Insändare, Vasabladet 28.10.2017

Löytyykö Vaasasta poliittista tahtotilaa turvata lasten ja nuorten oikeus terveyteen? Mielipidekirjoitus, Pohjalainen 27.10.2017

Tyck till om veterinärjouren Tiedote, Vasabladet 22.8.2017

Yhdistystoiminta tukee mielen hyvinvointia. Mielipidekirjoitus, Pohjalainen 3.4.2017

Kuntavaalit kaksikulttuuristen ja -kielisten perheiden hyvinvoinnin mahdollistajana. Duo kirjasto. 22.3.2017

Kun lapsi kysyy, on tärkeää olla yhteinen kieli, jolla aikuinen vastaa. Blogikirjoitus, 2.3.2017 

Ivanka Capova ja Emine Ehrström vihreiksi ehdokkaiksi Vaasassa. Tiedote, Pohjalainen 18.2.2017

 Kotoutuminen on monialaisen yhteistyön summa.Artikkeli, Etelä-Pohjanmaan liiton lehti. (sivu 3.)

Pieni kunta kotouttajana? Blogikirjoitus, Kotouttamisen osaamiskeskus. 11.12.2015

Eivät kenenkään ja kaikkien koiria. Mielipidekirjoitus, Pohjalainen 9.4.2014.